Ved at benytte denne hjemmeside accepterer De at være bundet af nedenstående betingelser:
Dansk Andelsinkasso’s hjemmeside har alene til formål at informere om juridiske emner samt at oplyse om Dansk Andelsinkasso’s virksomhed.

Informationerne på denne hjemmeside kan ikke erstatte kvalificeret juridisk rådgivning og bør ikke danne grundlag for forretningsmæssige eller juridiske beslutninger.

Hjemmesiden skaber ikke et advokat – klient forhold mellem brugeren af hjemmesiden og Dansk Andelsinkasso

Informationerne på denne hjemmeside er samlet og redigeret med den størst mulige omhu. Dansk Andelsinkasso garanterer dog ikke for indholdets rigtighed eller anvendelighed, og enhver brug af informationerne på denne hjemmeside er således for egen risiko.

Dansk Andelsinkasso fraskriver sig ethvert ansvar for urigtige, eller i andre henseender mangelfulde, oplysninger og informationer på denne hjemmeside eller på de eksterne hjemmesider og andre internetsteder, som der på denne hjemmeside måtte findes henvisninger eller links til.

Ligeledes fraskriver Dansk Andelsinkasso sig ethvert ansvar for sider der linker eller henviser til Dansk Andelsinkasso’s hjemmeside.

Hjemmesidens artikler, billeder, design, paradigmaer mm. er, hvor intet andet er anført, beskyttet af de ophavsretlige regler og må ikke kopieres eller på anden vis videreudnyttes uden Dansk Andelsinkasso’s udtrykkelige tilladelse.

Dansk Andelsinkasso, vort logo og vores slogan er registrerede varemærker