Hvornår må der beregnes renter?

af | jan 18, 2024 | Uncategorized

Ifølge Renteloven er du berettiget til at opkræve renter fra forfaldsdag – bare forfaldsdatoen er aftalt i forvejen. Dette forhold er gældende for køb mellem erhvervsdrivende.

For at forfaldsdatoen kan betegnes som værende aftalt, skal denne enten udtrykkeligt fremgå af tilbuddet og/eller ordrebekræftelse eller anden aftale forud for aftaleindgåelse.

Er forfaldsdatoen ikke aftalt i forvejen, kan man først beregne renter fra 30 dage efter, at betalingspåkrav er fremsat (fakturadato).

Dette gælder kun erhvervskøb.