På denne side vil vi løbende holde dig orienteret om nyheder, der har relevans for dig som kunde hos Dansk Andelsinkasso A/S.

Her vil ligge informationer ind om arrangementer og lovændringer

Har du spørgsmål vedrørende inkasso og reglerne herom, er du meget velkommen til at kontakte os.

Du har også mulighed for her på siden at tilmelde dig nyhedsbrev.

Lovændring

Pr. 1/10 – ny beløbsgrænse i betalingspåkravssager – grænsen hæves fra kr. 50.000,- til kr. 100.000,-. Man kan nu i inkassosager med hovedstolsbeløb op til kr. 100.000,- indbringe et såkaldt betalingspåkrav direkte for fogedretten.

Man springer simpelthen civilretten over. Fogedretten skriver til skyldner. Kommer der ingen indsigelser eller modkrav, afsiger fogedretten en dom. Herefter indkalder fogedretten skyldner til et telefon-fogedretsmøde – hvis man i betalingspåkravet har anmodet herom.