Rådgivning / Afskrivning

Home 9 Rådgivning 9 Afskrivning

Afskrivning

Når det viser sig, at et tab på en fordring er faretruende, afskriver kreditorer ofte deres tilgodehavende efter et gældende forsigtighedsprincip (konservativ regnskabsførelse).

For at skattemyndighederne vil godkende en afskrivning af tilgodehavender, kræves dog dokumentation for at fordringen, efter en konkret vurdering må anses for at være helt eller delvis uerholdelig, hvilket oftest indebærer at der har været forsøgt en effektiv inddrivelse af tilgodehavendet.

Dette kan betyde, at skyldner skal have været så langt som til Fogedretten eller Skifteretten og heri have afgivet en insolvenserklæring, 

Mindre fordringer på indtilca. kr. 2.500,00 kan dogefter SKAT’s uskrevne praksis til enhver tid tabsbogføres.

Alle virksomheder bør dog udarbejde retningslinier for, hvornår der skal hensættes på en fordring hhv. tabsbogføres på fordringen (hensættelser medfører ikke skattemæssigt fradrag, men tab i regnskabet og medfører således, at regnskabet medfører et retvisende billede af virksomhedens økonomi).