Betalingsservice

Næste gang du skal betale din afdragsordning indgået med Danskandelsinkasso, så tilmeld regningen til Betalingsservice. Det er det nemmeste i verden.
Langt de fleste regninger kan tilmeldes Betalingsservice.

Tilmeld regningen i din netbank eller i dit pengeinstitut, så går resten af sig selv.

Sådan virker Betalingsservice

Inden du tilmelder den første regning til Betalingsservice, skal du lave en aftale med dit pengeinstitut om brug af Betalingsservice.

Herefter kan du tilmelde de fleste af dine regninger til Betalingsservice.

Når du eksempelvis har tilmeldt din afdragsordning med Danskandelsinkasso til Betalingsservice, sender Danskandelsinkasso alle relevante oplysninger om din afdragsordning til Nets, bl.a. information om hvornår og hvor meget du skal betale. På den baggrund sender Nets en betalingsoversigt til dig inden betalingen gennemføres, som indeholder oplysninger om den enkelte betaling.

På betalingsdagen trækkes pengene på din konto og sættes ind på Danskandelsinkassos konto.

Når du har oprettet en afdragsordning med Danskandelsinkasso, får du tilsendt et “Accept af forlig” en “Kreditoraftale” samt en “Amoteseringsplan” i brevet “Accept af forlig findes oplysningerne du skal bruge til at tilmelde dig Betalingsservice, du kan benytte dig af nedenstående BS Logo,

Eller hvis du har en smartphone kan du scanne QR koden og foretage dine indtastninger, QR koden er også at finde i brevet “Accept af forlig”.

                         QR kode

Alle henvendelser vedrørende Betalingsservice og dine betalingsaftaler skal ske til dit pengeinstitut.