Rådgivning / Faktura

Home 9 Rådgivning 9 Faktura

Fakturaen skal indeholde følgende oplysninger:

 • Navn og adresse mv.
 • Angivelse af varen / ydelsen
  – Sørg for en nøjagtig beskrivelse af varen / ydelsen / udført arbejde, herunder indhold og antal.
 • Fakturabeløb
  – Få udspecificeret fakturabeløbet på de forskellige varer / ydelser, og angiv momssats og –beløb.
 • Forfaldsdato / betalingsdato
  – Angiv hvilken dato, beløbet senest skal betales.
 • Renter
  – hvis ikke renter er nævnt og udleveret i forretningsbetingelser skal renter der påløber efter forfald skrives på faktura