Faktura / Sikkerhed

Home 9 Rådgivning 9 Faktura 9 Sikkerhed

Sikkerhed:

Sikkerhed for betaling kan enten bestå i tilbageholdelsesret, ejendomsforbehold, transport i tilgodehavender, håndpant i ejerpantebrev eller anden form for pant, men også i evt. bankgaranti / betalingsgaranti fra anden side, kaution fra selskab el. lign.

A`contobetaling eller forudbetaling er selvfølgelig også en form for sikkerhed.

Det vigtigste er dog, at man i forbindelse med aftaleindgåelse overvejer, om man bør sikre sig en eller anden form for sikkerhed for betaling. Det vil senere ofte være svært at få sikkerhed, og mange gange kan sikkerheden være virkningsløs, hvis skyldner senere bliver taget under konkursbehandling eller lign., idet en sådan sikkerhed for ”gammel gæld” ofte vil kunne omstødes.

Vi leverer selvfølgelig gerne rådgivning omkring sikkerhedsform og sikkerhedsstillelser samt formalia i forbindelse hermed og udarbejder også gerne de nødvendige dokumenter hertil.

Det er også muligt via et kreditforsikringsselskab at kreditsikre jeres tilgodehavender. Herved er der dog omkostninger, men selv meget store virksomheder vælger ofte at kreditforsikre deres tilgodehavender, og overordnet set må dette derfor anses for at være en fornuftig og adækvat sikkerhed.