Genoptagelse af gamle sager

Forældelsesfristen på forfaldne fordringer er pt. 3 år. Bliver fordringen over 3 år uden, at I har fået et fundament (dom, forlig el. andet) er den tabt.

Yderligere har man i henhold til Persondataloven ret til at indberette fordringer, der er helt op til 3 år gamle, til RKI.

Du kan altså derfor fremsende sager til os, der op til 3 år gamle.

Vi gør dog opmærksom på, at der er vedtaget nye love om forældelse, hvor forældelsesfristen nedsættes til 3 år. Hvis du er i ”utilregnelig uvidenhed” om dit krav, vil forældelsesfristen dog ikke begynde at løbe, før du vidste eller burde vide, at du har et krav. Der vil dog nok komme til at gælde en absolut forældelsesfrist på 10 år fra forfaldstidspunktet.

Hvis man vil afbryde forældelsen, skal man erhverve et fundament – altså få skyldner til skriftligt at anerkende gælden f.eks. ved frivilligt forlig eller opnå dom over skyldneren.

Når man har erhvervet fundament, er forældelsesfristen pt. 10 år.

Undersøgelser viser, at der stor succes med at inddrive ældre fordringer – måske fordi debitors økonomiske situation har ændret sig til det bedre eller måske fordi, at tidligere forsøg på inddrivelse ikke var ihærdige eller professionelle nok.

I hvert fald er der ingen grund til, at du ikke skulle fremsende dine ældre sager til os – vi synes, at det er ærgerligt at afskrive et beløb på grund af forældelse.

Vi tilbyder at kontakte skyldner på ny for at gøre opmærksom på gældens fortsatte eksistens og for at inddrive pengene.