Rådgivning / Genoptagelse

Home 9 Rådgivning 9 Genoptagelse

“gamle sager”

Forældelsesfristen på forfaldne fordringer er pt. 3 år. Bliver fordringen over 3 år uden, at I har fået et fundament (dom, forlig el. andet) er den tabt.

Du kan altså derfor fremsende sager til os, der op til 3 år gamle.

Hvis man vil afbryde forældelsen, skal man erhverve et fundament – altså få skyldner til skriftligt at anerkende gælden f.eks. ved frivilligt forlig eller opnå dom over skyldneren.

Når man har erhvervet fundament, er forældelsesfristen pt. 10 år.

Undersøgelser viser, at der er stor succes med at inddrive ældre fordringer – måske fordi debitors økonomiske situation har ændret sig til det bedre eller måske fordi, at tidligere forsøg på inddrivelse ikke var ihærdige eller professionelle nok.

I hvert fald er der ingen grund til, at du ikke skulle fremsende dine ældre sager til os – vi synes, at det er ærgerligt at afskrive et beløb på grund af forældelse.