Rådgivning / Inkassoprocedure

Home 9 Rådgivning 9 Inkassoprocedure

Inkassoprocedure

Udover en rykkerprocedure vil det være en fordel for jer at have en fast inkassoprocedure – altså faste rammer for, hvornår en fordring sendes til inkasso, f.eks. beløb af en bestemt størrelse. Det kan selvfølgelig i visse tilfælde være nødvendigt med en individuel vurdering af, om en fordring alligevel skal / ikke skal sendes til inkasso.

Du vil dog næsten altid kunne spare penge på at vælge en inkassoløsning. Ud over at opnå et afskrivningsgrundlag i forhold til skat og moms, vil du få kravet mod debitor fastslået ved påtegning, dom eller erkendelse, hvorefter kravet først forældes efter 10 år, medmindre at sagen stoppes inden af omkostningsmæssige årsager.

For at imødekomme et stigende behov for effektiv inkasso blev selskabet Dansk Andelsinkasso A/S . Vores opgave er hurtigt og kompetent at tage sig af dine inkassosager. Her sidder kvalificerede og veluddannede medarbejdere, hvis eneste mål er at levere dig den bedste service og mest effektive behandling af dine inkassosager.

Dansk Andelsinkasso samarbejder med RKI, DebitorRegisteret og Compass Advokatfirma – alt for at sikre dig størst mulig inddrivelseseffekt.

Compass Advokatfirma er medlem af Danske Inkasso Advokater, som har til formål at sikre de bedste vilkår for korrekt og effektiv inddrivelse af nødlidende fordringer. DIA arbejder bl.a. for en yderligere forenkling af proceduren, lavere retsafgifter og ret til lønindeholdelse.