Rådgivning / Afdragsordninger

Home 9 Rådgivning 9 Inkassoprocedure 9 Afdragsordninger

Administration af afdragsordning:

Indgås der en afdragsordning jfr. et af ovenstående tilfælde, vil vi sørge for administration heraf.

Dette betyder, at vi påser, at debitor overholder ordningen og foretager de lovede indbetalinger, og at vi foretager løbende a contoafregninger til jer, når vores indestående overstiger kr. 5.000,00.

Overholder debitor ikke ordningen, vil følgende rykkerprocedure blive iværksat:

  1. rykker udskrives ca. på den 10. dag efter forfald. Gebyr kr. 100,00 inkl. moms, der tillægges gælden.
  2. rykker udskrives ca. på den 20. dag efter forfald. Gebyr kr. 100,00 inkl. moms, der tillægges gælden.

Er vi i besiddelse af debitors telefonnummer, vil vi også foretage telefonisk henvendelse til debitor.

Betaler debitor stadig ikke, vil sagen enten blive fremsendt til Fogedretten eller afsluttet som uerholdelig, alt efter hvad der tidligere er sket i sagen.