Lejekontrakt

I 2015 fik vi en ny blanket til Lejekontrakter. Lejekontrakten har navnet A, 9. udgave af 1. juli 2015. Indgåede lejeaftaler efter denne dato, er kun gyldige såfremt de er lavet på denne blanket.

Der var mange ændringer i lejeloven og boligreguleringsloven jf. lov nr. 310 af 31. marts 2015, som trådte i kraft den 1. juli 2015. Blandt andet er der pligtige indflytningssyn, normalistandsættelsesbegreb, og skærpede varselsregler ved fraflytningssyn.

Har du brug for råd og vejledning inden for lejeret, står vi klar med stor erfaring.

Ny lejekontrakt »