Rådgivning / Lejekontrakt

Home 9 Rådgivning 9 Lejekontrakt

Lejekontrakt

I 2022 fik vi en ny blanket til Lejekontrakter. Lejekontrakten har navnet A, 10. udgave af 1. september 2022. Indgåede lejeaftaler efter denne dato, er kun gyldige såfremt de er lavet på denne blanket.

Der var mange ændringer i lejeloven og boligreguleringsloven jf. lov nr. 341 af 22. marts 2022, som trådte i kraft den 1. juli 2022. Blandt andet er der pligtige indflytningssyn, normalistandsættelsesbegreb, og skærpede varselsregler ved fraflytningssyn.

Har du brug for råd og vejledning inden for lejeret, står vi klar med stor erfaring.