Overvågning

Når en sag afsluttes som hel eller delvis uerholdelig, slettes debitor ikke pr. automatik i Data- og Kreditvagten.

Dette betyder, at vi fortsat modtager meddelelse, hvis debitor flytter, skifter navn, afgår ved døden, selskab ophører, der sker (yderligere) registrering i RKI eller måske mest interessant: at der sker sletning i RKI som følge af betaling af andre fordringer.

Hvis vi ikke har en aftale om overvågning, vil vi af omkostningsmæssige grunde dog ikke reagere på disse oplysninger, men hvis du ønsker det, kan vi indgå en aftale om, at vi overvåger skyldner i indtil 5 år.

Dette betyder, at vi hver 6. måned tager telefonisk og / eller skriftlig kontakt til debitor, samt at vi via overvågningen i RKI påser, om skyldners betalingsevne har forbedret sig. I så fald kontakter vi debitor med henblik på inddrivelse.