Rykkerprocedure

Home 9 Rykkerprocedure

Jeres rykkere – korrekte og effektive

Forinden sagen overgives til os, anbefaler vi, at I har afsendt 2 rykkere:

  1. Rykker umiddelbart efter betalingsfristens overskridelse. Det er en høflig påmindelse, idet manglende betaling jo sagtens kan skyldes en fejl. Der gives min. 10 dage til betaling.
  2. Rykker, når de 10 dage er gået. Der erindres nu venligst, men bestemt om betaling. Der gives min. 10 dage til betaling. Der trues nu med overgivelse til inkasso, hvorved der påløber yderligere omkostninger.

I kan sagtens vælge at udsende flere rykkere – men for at vi kan registrere debitor i RKI, skal han have modtaget 3 rykkere med hver 10 dages frist til betaling og varsel om registrering.

Den inkassoskrivelse, som vi udsender til debitor, så snart vi har modtaget sagen, tæller også for en rykker,