Faktura / Renter

Home 9 Rådgivning 9 Faktura 9 Renter

Renter:

Det er vigtigt, at man allerede fra starten opkræver det korrekte rentebeløb, idet man i modsat fald risikerer, at rentekravet afvises, når og hvis sagen kommer for Retten.

Ved beregning af renter er der to forhold, der skal tages i betragtning, se mere herom i det videre forløb.

Fra hvilket tidspunkt må der beregnes renter?

Ifølge Renteloven er du berettiget til at opkræve renter fra forfaldsdag – bare forfaldsdatoen er aftalt i forvejen. Dette forhold er gældende for køb mellem erhvervsdrivende.

For at forfaldsdatoen kan betegnes som værende aftalt, skal denne enten udtrykkeligt fremgå af tilbuddet og/eller ordrebekræftelse eller anden aftale forud for aftaleindgåelse.

Er forfaldsdatoen ikke aftalt i forvejen, kan man først beregne renter fra 30 dage efter, at betalingspåkrav er fremsat (fakturadato).

Dette gælder kun erhvervskøb.

Hvilken rentesats må jeg opkræve?

Ved forbrugerkøb må du alene opkræve procesrenten, dvs. Nationalbankens officielle udlånsrente + 8 % 

Ved erhvervskøb er der mulighed for at aftale sig til en højere rente, men dette kræver, at rentesatsen er aftalt skriftligt i forvejen, således at kunden er bekendt hermed ved aftalens indgåelse.

Det kan evt. fremgå af jeres salgs- og leveringsbetingelser, der udleveres til kunden ved aftalens indgåelse, som bør bekræftes med kundens underskrift.